یادداشت (86)

براي ادارة شهر و احراز سمت شهرداري، شهرساز بودن يا معمار بودن به تنهايي كافي نيست، تخصص حرفه ا ي در ادارة شهر، در كنار مدير بودن معنا دارد، و مديريت حاصل آموزه هاي علمي و تجربه است.

ادامه مطلب...

ثقة الاسلام کلینی در عصر امام حسن عسکری (ع) متولد گشت ، و با چهار سفیر و نماینده خاص حضرت امام زمان (ع) غائب از انظار ، که در طول غیبت کوتاه آن حضرت رابط بین شیعیان و امام زمان بودند ، همعصر بود.

ادامه مطلب...
صفحه7 از7

برچسب