faenfr

اقتصادی (348)

ممنوعیت برگزاری تظاهرات در شهر نیسا به ویژه به دلیل سفر رسمی رئیس جمهوری چین در روزهای آینده به این شهر اعلام شده است.

ادامه مطلب...

معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه‌زردها برای هجدهمین شنبه متوالی به خیابان آمدند و برخی از آنان در خیابان شانزه‌لیزه پاریس به چند ساختمان حمله کردند.

ادامه مطلب...

هر چهل و هشت ساعت یکبار یک کشاورز فرانسوی در نتیجۀ فقر و استیصال دست به خودکشی می زند.

ادامه مطلب...

جلیقه زردهای فرانسه هفدهمین شنبه اعتراضی خود را علیه سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری، برگزار کردند.

ادامه مطلب...

دولت ترامپ از سال ۲۰۱۶ توانسته نرخ بیکاری در این کشور را به شدت کاهش دهد.

ادامه مطلب...

جلیقه زردهای فرانسوی روز شنبه و برای پانزدهمین هفته پیاپی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات خیابانی زدند.

ادامه مطلب...

محافظ سابق امانوئل ماکرون و دستیار ویژه وی، بدون داشتن هیچگونه مسئولیتی در پلیس یک زوج را به شدت کتک زده بود. وی در این ماجراجویی با ونسان کرز، رئیس گروه امنیتی حزب «جمهوری به پیش» امانوئل ماکرون همراه بود.

ادامه مطلب...

روز شنبه اعتراضاتی با الگو برداری از جلیقه زردهای فرانسه در بسیاری شهرهای آلمان برگزار شد.

ادامه مطلب...

پلیس فرانسه از گاز اشک‌آور و آب پرفشار برای متفرق کردن معترضان در چهاردهمین شنبه اعتراضات جلیقه زردها استفاده کرد. ادامه مطلب...

دادگاه کیفری پاریس کریستوف دتنژه، مشت‌زنی که در هشتمین تظاهرات جلیقه‌ زردها ماموران پلیس را کتک زده بود را به یک سال زندان محکوم کرد.

ادامه مطلب...