faenfr

اقتصادی (269)

بازار ارز در زمان ۸سال عمر دولت سازندگی بی شباهت به بازار ارز در زمان محمود احمدی نژاد نیست، چرا که دولت احمدی نژاد تا قبل از تشدید تحریم ها، موفق ترین دولت از نظر حفظ ارزش ریال محسوب می شد.

ادامه مطلب...

رشد نقدینگی، نبود بدیل سرمایه‌گذاری و تحریم‌های اقتصادی از دلایل این انفجار قیمت برشمرده می‌شوند. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده افتاده است که دولت مدعی بود مسکن مهر قیمت مسکن را کنترل کرده است.

ادامه مطلب...

واردات خودرو از چین در درازمدت به بهای کاهش سطح تکنولوژی صنعت خودروسازی داخلی و نابودی آن تمام خواهد شد به ویژه که صنعت خودروی چین کپی کاری از صنعت خودروی جهانی است.

ادامه مطلب...
صفحه20 از20